אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס לא יעבוד אדם את בוראו, אלא מאהבה בלבד

משנה אבות א, ג – פירוש רבי עובדיה מברטנורא


אנטיגנוס איש סוכו קיבל משמעון הצדיק.

  הוא היה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב,

על מנת לקבל פרס, אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב,

על מנת שלא לקבל פרס; ויהי מורא שמיים עליכם

משנה אבות א, ג


Antigonus of Socho received from Shimon ha-Tzaddik. He used to say”

“Do not be as slaves that serve their Master in order to receive a reward,

 but be as slaves that serve their Master not in order to receive a reward,

and let the fear of Heaven be upon you.”

Pirke Avot 1:3