קטנתי מכל החסדים ומכל־האמת אשׁר עשׂית את־עבדך כי במקלי עברתי את־הירדן הזה ועתה הייתי לשׁני מחנות

“Jacob said, G-d of my father Abraham, and G-d of my father Isaac, HaShem, who said to me, Return to your country, and to your relatives, and I will do you good, I am not worthy of the least of all the loving kindnesses, and of all the truth, which you have shown to your servant; for with just my staff I passed over this Jordan; and now I have become two companies.”
Genesis 32:9-10

 


REFERENCES

  1. Between the Sounds CD – Amazon.com
  2. Yonatan Razel’s Website