הנוכה סמח
HAPPY HANUKKAH!

Candlelight

Miracle

Shine

 

BONUS